ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК "БЪЛГАРКА"

Възложител:
ДПП Българка
Адрес: гр. Габрово, ул. Чардафон №1
Директор - инж. Мая Радева
тел.: 066 80 88 57
е-майл: dppbulgarka@abv.bg
Изпълнител:
Обединение "Българка -2013"
гр. Пловдив 4000
бул. Христо Ботев №92 -В, ет. 2
Валентина Фиданова - Ръководител на проекта
тел.: 0887 54 98 59
е-майл: bulgarka2013@abv.bg


Изготвен по проект: Разработване на План за управление на ПП "Българка"
Номер на договора: DIR-593210-1-C-001
Номер на проекта: DIR-593210-1-5

Файлове за изтегляне

План за управление:

Изтеглете от тук
или като архив от тук
Приложения към Плана за управление:

Папка 1: от тук
или като архив от тук

Папка 2: от тук
Или като архив от тук
   
С финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", съ-финансирн от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.